info@domdaris.lv

Biežāk uzdotie jautājumi (BUJ)

Vienā klašu grupā uzņemam 30 skolēnus, kuri tiek sadalīti divās klasēs, piemēram, 1.a un 1.b klase.

Mājas darbs skolā DOMDARIS ir uzdevums, ko skolēns obligāti izmantos nākamās mācību stundas sākumā vai tās laikā. Mājas darbam vienmēr ir mērķis, kāpēc tas jādara. Skolotāja uzdevums ir skolēnam paskaidrot, kāpēc konkrētais uzdevums veicams mājās, nevis skolā. Mājas darbs ir tāds darbs, kuru bērns pats var izdarīt bez vecāku palīdzības, kā arī mācību priekšmetā mājas darbu uzdod ne biežāk kā vienu reizi nedēļā. Mājas darbs var būt arī projekta darbs, kas jāveic ilgākā laika periodā. Mājas darbi tiek uzdoti reti tāpēc, ka, piemēram, skolotājs skolēniem skolā nevar iemācīt pagatavot vakariņas kopā ar vecākiem un uzklāt vakariņu galdu, pie kura kopā ar citiem ģimenes locekļiem pārrunāt dienas notikumus.

Kad ārā ir silts un laikapstākļi ir patīkami, sporta stundas notiek skolas pagalmā vai skolai tuvākajā parkā. Kad laikapstākļi vairs nav labvēlīgi sportošanai ārā, dodamies uz  Electrum Olimpisko sporta centru.

 

Skolā DOMDARIS ir uz bērnu centrēta mācību pieeja. Nepārstāvam Montesori vai Valdorfa pedagoģiju. Aizgūstam, pielāgojam un izmantojam tās metodes no katras mācību pieejas, kas vislabāk piemērotas mūsu skolas skolēniem. Iedvesmojamies no dažādām mācīšanas pieredzēm Latvijas un pasaules valstu skolās, piemēram, Daltonas plāns, kas tiek īstenots Nīderlandes skolās.

Izglītības iestāde ir akreditēta līdz 2022.gadam.

Izglītības programma ir akreditēta līdz 2024.gada 7.februārim

Ar pēdējo akreditācijas komisijas ziņojumu var iepazīties šeit: dokuments

Līdz šim divi visbiežāk izmantotie veidi, kā atrast skolotājus skolai DOMDARIS, ir darba sludinājumi izglītības nozares portālā www.e-skola.lv un praktikanti, kuri piesakās augstskolas praksi iziet pie mums. Mums ir būtiski, lai skolotājam ir ne tikai atbilstoša izglītība, kas dod tiesības mācīt skolēnus sākumskolā, bet arī iespēja redzēt topošo DOMDARA skolotāju darbībā, piemēram, vadot mācību stundas vai strādājot vasaras nometnēs bērniem, kuras vada skolas DOMDARIS skolotāju komanda.

Skola DOMDARIS nav vecāku dibināta skola. 2014.gadā biedrība “re:login” nodibināja Cēsu Jaunās sākumskolas filiāli Rīgā – Rīgas Jauno sākumskolu. 2016.gada sākumā Rīgas Jaunā sākumskola atdalījās no Cēsu Jaunās sākumskolas un kļuva par neatkarīgu izglītības iestādi – Privāto sākumskolu DOMDARIS. Tas bija likumsakarīgs process, jo abas skolas strauji auga un attīstījās.

Skolas DOMDARIS skolēnus ēdina SIA “Amdaram”. www.amdaram.lv

Skolā DOMDARIS skolēni neizmanto mācību grāmatas un darba burtnīcas. Mācību materiālus skolēniem veido skolotāji, kuri izmanto piemērus no pieejamās mācību literatūras katrai klašu grupai. Skolēni skolā aizpildītos mācību uzdevumus ņem līdzi uz mājām. Mācību grāmatas tiek izmantotas angļu valodā un vēsturē. Skolas DOMDARIS skolēna somā atrodas – penālis, dienasgrāmata vai plānotājs, lasāmā grāmata, kas pašam patīk, mape izpildītajiem uzdevumiem, ūdens pudele un sporta tērps āra apstākļiem un sportošanai telpās, tiek uzglabāts gardrobē.

Sagaidām, ka skolēnu vecāki piedalīsies skolas skolēnu vecāku sapulcēs, kurās vecāki tiek informēti par organizatoriskiem jautājumiem skolā. Tās parasti notiek augusta beigās un jūnija sākumā (vai pēc nepieciešamības). Vecākiem tiek piedāvātas iespējas 2 līdz 3 reizes mācību semestrī tikties ar mācību priekšmetu skolotājiem vai arī ierasties uz sarunu ar mācību priekšmeta skolotāju pēc skolotāja aicinājuma. Vecākiem ir iespēja sarunāt individuālu tikšanās laiku ar skolotāju, lai noskaidrotu aktuālos jautājumus. Vecākiem ir iespēja brīvprātīgi apmeklēt vecāku sarunas jeb tematiskos sarunu vakarus par skolai vai vecākiem aktuālām tēmām. Aicinām vecākus piedalīties un līdzdarboties skolas un skolēnu organizētos pasākumos.

1. klasei mācību diena sākas plkst.9.15,  2. līdz 6. klasei mācību diena sākas plkst. 8.30. Mācību priekšmetu skolotāji piedāvā konsultācijas no rīta un pēcpusdienā. Rīta konsultācijas sākas plkst.7.50, bet pēcpusdienas konsultācijas notiek laika posmā no plkst.15.00 līdz 15.40. Mācību stundas pārsvarā tiek plānotas blokos jeb 2 x 40 minūtes, lai samazinātu dažādu mācību stundu skaitu dienā, kā arī mācību priekšmeta skolotājiem būtu iespēja plānot laikietilpīgākus un radošākus mācību uzdevumus skolēniem. Skolēniem ir otrās brokastis un garāks starpbrīdis atpūtai. Tad seko mācību darbs, un laika posmā no plkst. 13.20 līdz 14.00 skolēni ēd pusdienas. Pēc pusdienām ir brīvais laiks svaigā gaisā, pēc kura seko supermācības jeb konsultācijas. Plkst. 15.40 skolēni ēd launagu. Plkst. 16.00 sākas pēcpusdienu nodarbības. Pēcpusdienu nodarbības notiek laika posmā no plkst.16.00 līdz 18.00.

1. un 2. klasei mācību diena sākas plkst.9.00., 3. līdz 6. klasei mācību diena sākas plkst. 8.30 ar klases stundu. Diena turpinās ar mācību stundām, kuras pārsvarā tiek plānotas blokos jeb 2 x 40 minūtes, lai samazinātu dažādu mācību stundu skaitu dienā, kā arī mācību priekšmeta skolotājiem būtu iespēja plānot laikietilpīgākus un radošākus mācību uzdevumus skolēniem. Skolēniem ir otrās brokastis un garāks starpbrīdis atpūtai. Tad seko mācību darbs, un laika posmā no plkst. 13.00 līdz 14.00 skolēni ēd pusdienas. Pēc pusdienām ir brīvais laiks svaigā gaisā, pēc kura seko supermācības jeb konsultācijas. Plkst. 15.45 skolēni ēd launagu. Plkst. 16.00 sākas pēcpusdienu nodarbības.

Jā, skola piedāvā pēcpusdienu nodarbības. Ar tām variet iepazīties šeit: