info@domdaris.lv

Dienas plāns

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem
Nr. 890 ”Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas”.

8.00 – 8.30 Bērnu  ierašanās izglītības iestādē, individuālais darbs, rotaļas.
8.30 – 9.00 Gatavošanās  brokastīm, brokastis.
9.00 – 11.00 Daudzveidīgas bērnu attīstību veicinošas darbības, tajā skaitā rotaļas,  rotaļnodarbības , bērnu patstāvīga  pētnieciskā darbība vai citas mācību organizācijas formas.
11.00 – 12.20 Pastaiga.
12.20 – 12.50 Gatavošanās pusdienām , pusdienas.
12.50 – 15.00 Gatavošanās dienas atpūtai,  dienas miegs.
15.00 -15.30 Pakāpeniska celšanās, rotaļas.
15.30 – 16.00 Launags.
16.00 – 18.00 Daudzveidīgas bērnu attīstību veicinošas darbības, tajā skaitā rotaļas,  rotaļnodarbības, interešu izglītība, individuālais darbs, sarunas ar vecākiem, bērnu došanās mājās.

* Labvēlīgos laika apstākļos lielāko daļu  dienas režīma darbības (izņemot bērnu ēdināšanu, dienas atpūtu un daļu nodarbību) organizē svaigā gaisā.