info@domdaris.lv

Dokumenti

Pašnovērtējuma ziņojums

Skolas attīstības plāns

AKREDITĀCIJA

Akreditācijas komisijas ekspertu ziņojums

SKOLAS DARBĪBU REGULĒJOŠIE DOKUMENTI

DOMDARIS nolikums

Karjeras izglītības plāns

Skolas noteikumi ikdienā

SKOLAS REĢISTRĀCIJAS DOKUMENTI

DOMDARIS Reģistrācijas apliecība

DOMDARIS Licence

DOMDARIS Akreditācijas lapa

VEIDLAPAS

Iesniegums par bērna nokļūšanu mājās 1.-6.kl.

Iesniegums par ģimenes braucieniem

Iesniegums Ētika vai Kristīgā macība

Iesniegums skolas psihologam

Bērnu sūdzību iesniegšanas kārtība Privātajā sākumskolā DOMDARIS

Vardarbības novēršanas kārtība Privātā sākumskola DOMDARIS