info@domdaris.lv

Domdara dienasgrāmata #7. Bagāža nākotnē.

Katrs mācību gads un mācību semestris ir sniedzis uzkrātu pieredzes bagāžu, lai izvērtētu to, ko mums tas ir devis un kā tas ir ietekmējis manu profesionālo izaugsmi. Šajā mācību semestrī sapratu to, ka manai profesionālajai izaugsmei ir tieši nepieciešama iedvesma un domu biedrs savā mācību priekšmetā. Man bija skaidrs, ka man pašai nepietiek tikai ar  komandas kopējo izaugsmi, bet gan vajadzīgs ir kaut kas tāds, kas ir tikai man pašai. Protams, bija arī bija vīzija par to, kur es varētu to iegūt, tāpēc martā kā mērķi izvirzīju Rīgas Starptautiskās skolas mūzikas skolotājas Rutas Kantarukas mūzikas stundu vērošanu.

Tā kā jau studiju laikā biju vērojusi šīs lieliskās skolotājas mūzikas stundas, par kurām vienmēr esmu bijusi absolūtākajā ekstāzē, tad arī pēc vairākiem gadiem atgriežoties, sapratu to, ka tas bija tieši tas, kas man bija vajadzīgs – redzēt savas nozares etalonu, iedvesmotāju, domubiedru ar kuru var apmainīties uzkrātajā pieredzē un gūt apliecinājumu tam, ka esi uz pareizā ceļa. Izvirzijās arī koncepts par to, ko varētu pārnest Domdara skolēniem un ka tā nav nemaz tik liela neiespējamā misija.  Biju apņēmības pilna pamainīt fokusu un izvirzīt nākamos plānus. Bet tad sākās pandēmija un, protams, fokuss mainījās uz attālinātās mācīšanas procesa nodrošināšanu savā mācību priekšmetā. Tika izpētīti neskaitāmi interneta resursi, jo, ja bija pierasts klātienes nodarbībās stundas veidot, balstoties uz praktisko muzicēšanas darbību, tad attālinātā mācību procesā lielu daļu laika paņēma tehniskas detaļas, lai varētu nodrošināt skolēniem tādus uzdevumus, kurus viņš maksimāli varētu veikt bez vecāku līdzdalības, jo mūzika ir arī tas mācību priekšmets, kur vecākam atbalstu sniegt ir visgrūtāk,  kā arī klātienes stundās atbalstu varēju nodrošināt es ar savu līdzdalību.

Protams, šis laiks sniedza izaugsmi tehnoloģiju ziņā, atklāti un izpētīti daž ne dažādi mācību resursi, atkāta jauna pasaule uzdevumu veidošanā, vairāk tika piedomāts pie tā, vai, lasot manis izveidotos uzdevumus, skolēns sapratīs, ko es ar to biju domājusi, jo katrs mēs domājam atšķirīgi. Tika izveidotas tik daudz stundu, kas būs liela bagāža nākotnē, apziņa, ka šie izveidotie mācību resursi būs vērtīgs palīgmateriāls klātienes nodarbībām noteikti ir uz izaugsmes vērsti.

Tagad, protams, ir radusies arī sajūta, ja attālinātajā mācību procesā stundu gatavošana prasīja milzīgu laika patēriņu, ka klātienes nodarbībām stundu gatavošanās būs daudz ātrāka, vieglāka un mazāk sapīga. Protams, arī tehniskais koncepts, ko izstrādāja skola noteikti man palīdzēja arī sniegt un es varētu pat teikt atviegloja dzīvi skolēniem manā otrā darba vietā mūzikas skolā.

Skolotāja Lauma Dārzniece