info@domdaris.lv

DOMDARIS pirmsskola

Bērni piedzimst ar zinātkāri par apkārtējo pasauli, ar vēlmi saprast, kā tā ir uzbūvēta. Mēs zinām, ka ikvienā bērnā ir potenciāls gūt panākumus. Domdara pirmsskola būs palīgs bērnam svarīgajā pasaules izzināšanas un atklāšanas ceļā. Mēs palīdzēsim bērniem apgūt nepieciešamās prasmes un iemaņas, iemācīties pārvarēt grūtības un noticēt sev, lai zinātkāre neapsīkst, bet attīstās.

Principi, ko ievērojam pedagoģiskajā darbā (M.Montesori):

Skaties uz bērnu!– skolotājs vēro bērna darbību, pamana, kas bērnu interesē, un rada vidi, kurā bērnam darboties.

Netraucē bērnam!– bērns var darīt visu, kas nekaitē pašam, citiem vai videi. Sargāsimies aiz nepacietības bērna vietā darīt to, ar ko bērns pats var tikt galā, ja viņu nesteidzina un nepārtrauc!

Palīdzi bērnam izdarīt pašam!– Rūpes par to, lai bērnam būtu iespēja apgūt nepieciešamās prasme.

Mēs domājam par to, lai pasaules izziņas process ir bērnam patīkams, viegls, vienkāršs, bērna interesēm atbalstošs un prieka pilns.  Bērns mācīsies mācīties, apzināsies  savas vēlmes, vajadzības un intereses; mācīsies pārvaldīt savas emocijas, domas un uzvedību,  izvirzīt mērķus un sasniegt tos, pieņemt atbildīgus lēmumus, mācīsies izvērtēt savus sasniegumus,  uzņemties atbildību. Mācību un audzināšanas darbs šeit notiek no brīža, kad bērns ierodas bērnudārzā, līdz brīdim, kad aiziet mājās.

DOMDARIS pirmsskolā ir viena grupa bērniem no 3 līdz 7 gadu vecumam. Grupā ir 25 bērni, ar kuriem strādā 2 audzinātājas un 1 auklīte. Vairāk par pirmsskolas komandu var uzzināt šeit: http://www.domdaris.lv/pirmsskolas-komanda/