info@domdaris.lv

Mācību maksa pirmsskola

Iestāšanās maksa – 400 EUR.*

Mācību maksa mēnesī = 380 EUR – valsts līdzfinansējums** – pašvaldības līdzfinansējums***.

Mācību maksa ir nemainīga. Tā netiek samazināta, ja bērns slimo. Mācību maksa tiek piemērota 12 mēnešus gadā.

Ēdināšana – 4.50 EUR dienā (brokastis, pusdienas un launags). Pirmsskolas grupai ēdināšanu nodrošina SIA “Amdaram”.

!!! Iestājoties pirmsskolā, pirmais maksājums ir 780 EUR (400 EUR iestāšanās maksa + 380 EUR depozīta maksājums, kas sedz pēdējā mēneša mācību maksu pirmsskolā DOMDARIS).

*Iestāšanās maksa tiek izmantota pirmsskolas materiāltehniskā nodrošinājuma uzlabošanai, papildināšanai un pirmsskolas telpu un rotaļu laukuma labiekārtošanai. Ja pēc pirmsskolas absolvēšanas bērns turpina mācības skolā DOMDARIS, iestāšanās maksa skolā atkārtoti nav jāmaksā.

**Valsts līdzfinansējums tiek piešķirts tikai 5 un 6 gadus veciem bērniem.

***Katra pašvaldība, kurā bērns ir deklarēts, piemēro atšķirīgu līdzfinansējuma apmēru dažādām bērnu vecuma grupām. Pašvaldības līdzfinansējuma apmēru var noskaidrot pašvaldības, kurā bērns ir deklarēts, izglītības nodaļā vai departamentā.