info@domdaris.lv

Mācību maksa

Iestāšanās maksa – 400 EUR.*

Mācību maksa mēnesī = 350 EUR – valsts līdzfinansējums** – pašvaldības līdzfinansējums***.

Mācību maksa ir nemainīga. Tā netiek samazināta, ja bērns slimo. Mācību maksa tiek piemērota par laika posmu no septembra sākuma līdz maija beigām. Par vasaras mēnešiem jāveic viens maksājums. Mācību maksa sedz laika posmu no plkst.7.45 līdz plkst.16.00. Pēcpusdienu nodarbības ir par atsevišķu samaksu.

Pasākumi līdz 15 EUR mēnesī. Mācību materiāli 10 EUR mēnesī.

Maksa par vasaras periodu – tas ir viens maksājums par 3 vasaras mēnešiem (jūnijs, jūlijs, augusts) 350 EUR .

Ēdināšana – 4.92 EUR dienā (otrās brokastis, pusdienas un launags). 1.-4.klases skolēni**** saņem atlaidi 1.42 EUR, ko nodrošina Rīgas dome. Ēdināšanas maksa tiek piemērota par dienām, kad skolēns apmeklē skolu. Maksa par ēdināšanu dienās, kad skolēns neapmeklē skolu, netiek piemērota tikai tādā gadījumā, ja skolēnam ir attaisnots kavējums (e-klases pieteikums, iesniegums vai ārsta zīme), un tas pieteikts laicīgi.

!!! Iestājoties skolā, pirmais maksājums ir 750 EUR (400 EUR iestāšanās maksa + 350 EUR depozīta maksājums, kas sedz pēdējā mēneša mācību maksu skolā DOMDARIS).

Pēcpusdienu nodarbības – maksājums par pēcpusdienu nodarbībām nav iekļauts mācību maksā. Nodarbību maksas ir dažādas. Par nodarbībām jāmaksā arī tad, ja skolēns slimības vai citu iemeslu dēļ nodarbību nav apmeklējis. Maksa par nodarbībām netiek piemērota skolēnu rudens, ziemas un pavasara brīvlaikos.

*Iestāšanās maksa tiek izmantota skolas materiāltehniskā nodrošinājuma uzlabošanai, papildināšanai un skolas vides labiekārtošanai.
**Valsts līdzfinansējuma apmērs katru mācību gadu ir atšķirīgs.
***Pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nosaka pašvaldība, kurā skolēns ir deklarēts.
****5.- 9.klases skolēniem Rīgas dome nenodrošina līdzfinansējumu pusdienām 1.42 EUR apmērā.