info@domdaris.lv

MOBINGA APTAUJAS REZULTĀTI

Esam apkopojoši MOBINGA APTAUJAS REZULTĀTUS un gatavi veikt turpmākos rīcības soļus. Ir skaidrs, ka skolā ir mobinga situācijas, īpaši starp 6. līdz 8. klases skolēniem. Skolas komanda ir vienojusies par šādiem soļiem, lai stiprinātu un atbalstītu gan skolēnus, gan vecākus, tādējādi mazinot situācijas, kurās skolēni kļūst par emocionālās vai fiziskās vardarbības upuriem:

1. Skolēniem, skolotājiem un skolēnu vecākiem tiks sniegta papildus informācija par konfliktu, mobingu un iebaidīšanu vai terorizēšanu (bullying), lai mēs spētu atšķirt šīs situācijas un piemērotu atbilstošu risinājumu vai veiktu preventīvas darbības;

2. Skolotāji līdz 2021.gada decembrim pēta un gatavo Sociāli emocionālās mācīšanās programmu, kas ir izveidota Skola 2030 projekta ietvaros, un to īstenos klases stundās, kā arī citu mācību priekšmetu stundās jau no 2022.gada janvāra;

3. Skolas komanda turpina uzsvērt un demonstrēt cieņpilnas attiecības vienam ar otru, aktualizēt un reaģēt uz situācijām skolā, iesaistoties gan skolotājiem un skolēniem, gan skolas psihologam un skolēnu vecākiem. 8.klases skolēniem šogad turpinās programma MOT.
Mēs esam izvirzījuši mērķus un uzdevumus un ceram, ka skolēni un vecāki sajutīs mūsu kopīgā darba rezultātus, lai skolēniem ikdiena skolā būtu patīkama un motivējoša.

Iepriekšējais raksts

Nākamais raksts