info@domdaris.lv

Par Domdari

DOMDARA skolas direktores Ilzes Loginas stāsts par skolas tapšanu.

2013.gada jūnijā programmas “Iespējamā misija” Ietekmes stāstos sacīju, ka pēc 2 gadiem skolā un programmā man ir krietni vairāk jautājumu nekā atbilžu par to, kas notiek Latvijas izglītībā. Jau toreiz minēju, ka dažiem no šiem jautājumiem zinu arī konkrētas atbildes un zinu cilvēkus, ar kuriem kopā strādāt un īstenot savas idejas un redzējumu par Latvijas izglītības sistēmas pilnveidi. Tai laikā sāku sapņot par skolu, kurā bērni mācās ar prieku, kurā skolas vide rada vēlmi mācīties un pilnveidoties skolēniem, skolotājiem un viņu vecākiem, kurā ikviens ir personība, kas domā, kas meklē, kas prot uzņemties atbildību un sadarboties ar līdzcilvēkiem, kas izprot, ka dzīve notiek šeit un tagad.

Un skola DOMDARIS ir tā vieta, kur kopā ar skolas komandu, skolēniem un viņu ģimenēm esam radījuši šādu skolu. Skolu, kurā bērniem ir prieks mācīties, kurā nepārtraukti notiek domāšanas, darīšanas un radīšanas process, kurā meklē atbildes uz aktuālajiem jautājumiem un kurā līdz mielēm izdzīvo notiekošo. Skola ir process un ceļš, kuru ejam visi kopā – kopā ar ikvienu skolas komandas pārstāvi, kopā ar katru skolēnu un vecāku personību, kopā ar notiekošo mūsu dzīvēs, Latvijā un pasaulē.

Lai top skola DOMDARIS (domā, dari un radi)!

Ilze Logina,
DOMDARIS skolas direktore

Domdaris skolas komanda

Kontakti

info@domdaris.lv