info@domdaris.lv

Sadarbība ar skolēnu vecākiem

Viens no jautājumiem, kuru uzdod vecāki, kad viņi interesējas par bērna iespējām mācīties skolā “DOMDARIS”, ir vecāku iesaiste skolas ikdienā un mācību procesā. Vecākiem ir būtiski saprast, ko no viņiem sagaida skola un kā vecāki paši var iesaistīties, piedāvājot profesionālu palīdzību un reaģējot uz skolas ikdienas un ilgtermiņa vajadzībām.

Vecāki ikdienā sazinās ar skolu un skolotājiem, lai:
1. noskaidrotu bērna sasniegumus un izaicinājumus mācību procesā;
2. uzzinātu, kā bērnam veicas attiecību veidošanā ar citiem bērniem;
3. informētu skolotājus par bērnam nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem;
4. piedāvātu profesionālu palīdzību un sadarbotos skolas attīstības jautājumos vai citos skolai un tās darbībai būtiskos jautājumos.

Ikdienā skolas, skolotāju un vecāku saziņa notiek neklātienē (e-klases pastā, pa tālruni un e-pastā) un klātienē (vecāku sapulces, vecāku sarunas, vecāku darba grupu tikšanās un individuālas tikšanās ar mācību priekšmetu skolotājiem un audzinātājiem).