info@domdaris.lv

Šaha skola

Šahs ar priekšzināšanām. Šahs bez priekšzināšanām.

Nodarbības mērķis ir veicināt skolēnu domāšanas attīstību, izmantojot šaha spēli un tās paņēmienus. Raisīt skolēnos interesi par šahu un tā padziļinātu apguvi.

Mācību gada laikā skolēni tiek iepazīstināti ar šaha spēles pamatiem un pamata principiem atklātnē, vidusspēlē un galotnē, taktiskiem paņēmieniem.

Tomēr nodarbības ir veidotas tā, lai savas zināšanas varētu pilnveidot arī tie skolēni, kuriem jau ir priekšzināšanas šahā. Piemēram, skolēni individuāli risina šaha uzdevumus atbilstoši savam līmenim, piedalās partiju analīzē nelielās grupās, spēlē ar savam līmenim atbilstošākiem skolēniem un skolotāju.

Apmācību procesā skolēniem tiek piedāvāti arī neobligātie mājas darbi. Mācību gada laikā tiek rīkots šaha turnīrs. Skolēni tiek aicināti piedalīties arī šaha turnīros ārpus skolas.