top of page

DOMDARIS

DOMDARIS ir skola, kurā ir attiecībās balstīta vide, kas ļauj skolēnam, skolotājam un jebkuram skolas darbiniekam būt pašam, attīstot sevi un pieņemot citus, kā arī mācoties un pieredzot mācīšanos.  

Mēs esam pārliecināti, ka patika un vēlme nākt uz skolu balstās attiecībās un emocionāli, fiziski drošā vidē. Ja skolēnam skolā ir draudzīgas un cieņpilnas attiecības gan ar skolēniem, gan skolotājiem, skolēns iemācīsies skolotāja piedāvāto mācību saturu un jaunas prasmes. Mēs kopā ar pirmsskolēniem un skolēniem cītīgi mācāmies draudzēties,  un ar cieņu izturēties vienam pret otru, lai mūsu kopā būšana būtu patīkama. Šis ir izaicinošs un laikietilpīgs uzdevums, jo reizēm izdodas un reizēm neizdodas, bet pats galvenais, ka mēs atklāti runājam, mācāmies to, ko vēl neprotam, meklējam palīdzību skolā un ārpus skolas, lai kopā atrastu risinājumus.  

Skolas nosaukums veidojies no trīs darbības vārdiem - Domā! Dari! Radi!, ko pirmsskolēni un skolēni dara skolas ikdienā, lai piedzīvotu un pieredzētu mācīšanos. 

Domā - jautā, novēro, analizē, secina un plāno! 

Dari - pēta, atklāj un realizē plānoto! 

Radi - izmanto iegūtās zināšanas un prasmes, eksperimentē un īsteno idejas! 

Skolas vērtības

Skolas darbība balstās uz trīs vērtībām - izaugsmeatbildība un kopiena.  

Šīs vērtības darbojas tad, kad starp mācību procesā iesaistītajām pusēm (skolotājs, skolēns un vecāki) notiek savstarpējā sadarbība, ko skolā DOMDARIS saprot kā savstarpēju sadarbību bērna attīstībai un mācīšanās vajadzībām atbilstošākās pieejas nodrošināšanai, draudzīgas un atbalstošas vides veidošanu, savstarpēju un cieņpilnu saziņu par skolēna sasniegumiem un izaicinājumiem, kā arī skolēnu iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā. 

Skolas tradīcijas

Mūsu kopienu vieno četri lielie pasākumi, kuros tiekas pirmsskolēnu un skolēnu ģimenes, lai satiktos un kopā svinētu svētkus.  

Pirmā tikšanās vēl pirms mācību gada sākuma ir Vecāku klases vakars, kurā pirmsskolēnu un skolēnu vecāki uzzina aktuālās lietas par jauno mācību gadu, piedalās izglītojošās lekcijās un pēc tam satiekas saviesīgajā daļā, kurā baudām mūziku un satikšanos vienam ar otru.  

Otrā lielā tikšanās ir Zinību dienas dārza svētki 1. septembrī. Šajā dienā pirmsskolas bērni un viņu ģimenes tiekas plkst. 10.00, bet skolēni un skolēnu ģimenes tiekas plkst. 13.00. Skolēni dodas uz pirmo klases stundu, bet vecāki, ar līdzi paņemto cienastu svētku galdam, dodas uz skolas pagalmu, kur notiek jaunas satikšanās, kā arī ir laiks un vieta sarunām.  

Trešā lielā tikšanās ir tieši pirms Ziemassvētkiem, kad vecāko klašu skolēni kopā ar skolas komandu organizē pasākumu “DOMDARIS izgaismo”. Jau otro gadu pasākums notiks koncertzālē Palladium. Skolēni veido dekorācijas, gatavo priekšnesumus, vada pasākumu, kā arī dara daudzas citas tehniskas lietas, lai pasākums izdotos.  

Ceturtā lielā tikšanās ir skolas Ģimeņu dienā maijā. Tā ir sestdiena maijā, kurā mēs kopā tiekamies radošās un sportiskās aktivitātēs. 2024. gada maijā Ģimeņu dienas ietvaros svinēsim skolas 10. dzimšanas dienu. Skolēnu vecāki šo pasākumu jau paspējuši nosaukt par DOMDARIS festivālu.

bottom of page