info@domdaris.lv

Sociālā uzņēmējdarbība

SIA DOMDARIS dibinātājam biedrībai “re:login” pieder izglītības iestāde Privātā sākumskola “DOMDARIS”. 5 gadu pieredze palīdzējusi nonākt pie secinājuma, ka izglītības nozarē joprojām ir daudz neatbildētu jautājumu, piemēram, kā vispārizglītojošā skolā integrēt skolēnu un pieaugušo ar īpašām vajadzībām. Pieaugušais – skolotājs vai tehniskais darbinieks. Līdzšinējā pieredze un daudzi vecāki, kuri interesējas par bērnu ar īpašām vajadzībām iespējām mācīties skolā DOMDARIS, zvani un e-pasti liecina, ka vecākiem ir aktuāls jautājums, kurā skolā laist savu bērnu, kuram, piemēram, ir fiziskās attīstības traucējumi un nav garīgās attīstības traucējumu, vai tie ir vieglā formā, jo speciālās skolas sabiedrības stereotipos uzliek “zīmogu” uz visu skolēna mūžu. Latvijā nav daudz iespēju redzēt un novērot izglītības procesu, kuros bērni ar īpašām vajadzībām tiek integrēti vispārizglītojošā skolā. Ir vairāk jautājumu nekā atbilžu. Arī mēs esam konsultējušies ar speciālās izglītības skolotājiem un jomas ekspertiem, ka bērnus ar īpašām vajadzībām nevar integrēt klasē, kurā mācās skolēni bez mācīšanās traucējumiem vai grūtībām, ka labākais risinājums ir atsevišķa klase mācību iestādē, kurā mācību laikā bērni ar īpašām vajadzībām var mācīties nošķirti no citiem bērniem, bet brīvo laiku var pavadīt kopā ar citiem skolas bērniem, tādējādi gūstot nenovērtējamu pieredzi gan savstarpējā saziņā, gan saskarsmē ar skolēniem, kuriem ir īpašas vajadzības. Mēs vēlamies pamazām un soli pa solim sākt darbu ar īpašajiem bērniem un viņu integrēšanu izglītojošos procesos kopā ar bērniem, kuriem nav fiziskās vai garīgās attīstības traucējumu.

 

SIA „DOMDARIS”
Reģ.Nr. 40203159078
LV45ZZZ40203159078
Juridiskā adrese: Tapešu iela 19-19, Rīga, LV-1083
Faktiskā adrese: Brīvības iela 104 k-2, Rīga, LV-1001
Banka: “Swedbank” AS
Bankas kods, BIC/SWIFT kods: HABALV22
Konta nr. LV77HABA0551045361554