info@domdaris.lv

Uzņemšana pirmsskolā DOMDARIS

Bērnu reģistrēšanai pirmsskolas grupā vecākiem (aizbildņiem) nepieciešams:

  1. uzrādīt bērna dzimšanas apliecību vai dokumentu, kurā norādīts personas kods;
  2. jāiesniedz parakstīts iesniegums par bērna uzņemšanu pirmsskolā:

lejupielādējiet iesniegumu http://www.domdaris.lv/dokumenti_pirmsskola/;

aizpildiet to;

nofotografējiet vai ieskenējiet;

nosūtiet iesniegumu uz e-pasta adresi: pirmsskola@domdaris.lv)

!!! Bērniem, kuri apmeklē DOMDARIS pirmsskolu, ir nodrošināta vieta skolas DOMDARIS 1. klasē, ja bērna vecāki pieņem lēmumu, ka bērns skolas gaitas turpina skolā DOMDARIS.

Ja Jums rodas jautājumi par bērna uzņemšanu pirmsskolā, lūdzu, zvaniet pa tālruni 26227227 (Zanda).