info@domdaris.lv

Uzņemšana skolā DOMDARIS

Bērnu reģistrēšanai 1.klasē vecākiem (aizbildņiem) nepieciešams:

1.  uzrādīt personu apliecinošu dokumentu;
2.  uzrādīt bērna dzimšanas apliecību vai dokumentu, kurā norādīts personas kods;
3.  jāiesniedz parakstīts iesniegums par bērna uzņemšanu skolā. (1.  lejupielādējiet iesniegumu; 2.  aizpildiet to; 3.  nofotografējiet vai ieskenējiet un 4.  nosūtiet iesniegumu uz e-pasta adresi: info@domdaris.lv)

Ja vēlaties mainīt esošo bērna izglītības iestādi un reģistrēt bērnu skolā DOMDARIS, tad bērnam ir jāapmeklē 3 iepazīšanās dienas skolā DOMDARIS, lai varam iepazīties un novērtēt, vai skolā piedāvātā mācību programma un pieeja ir bērnam atbilstoša. Iepazīšanās nodarbības ir maksas pakalpojums. Maksa par 3 iepazīšanās dienām ir 75 EUR. Maksa par iepazīšanās dienām ir jāveic pirms 1.iepazīšanās dienas, apmaksājot skolas izrakstītu rēķinu. Lai pieteiktos uz iepazīšanās dienām, kā arī, ja Jums rodas jautājumi par bērna uzņemšanu skolā, lūdzu, zvaniet pa tālruni 26545141 (Dace).

Iepazīšanās nodarbības

Katru mācību gadu topošos pirmās klases skolēnus aicinām uz iepazīšanās nodarbībām, lai iepazītu topošos skolēnus, viņu prasmes, zināšanas un noskaidrotu, kāds būtu vēlamākais grupu (1.a un 1.b klase) dalījums septembrī, lai nodrošinātu topošo skolēnu mācīšanās vajadzībām atbilstošāko mācību procesu un tempu.
Iepazīšanās nodarbības notiek skolēnu brīvlaikā martā, kad topošie DOMDARIS skolēni piedzīvo vienu mācību nedēļu skolā (katru dienu no plkst.8.00 līdz 15.00) – ierašanos skolā, mācību stundas, brīvo laiku skolā, kopīgās maltītes, iepazīst skolotājus un viens otru. Par nodarbībām un to norises laiku vecākus informējam topošo skolēnu vecāku sapulcē, kas parasti notiek janvāra beigās. Iepazīšanās nedēļas cena ir 200 EUR (ietver mācību procesu un ēdināšanu 2 x dienā). Pēc iepazīšanās nodarbībām vecāki saņem rekomendācijas, lai sagatavotu bērnu skolas gaitu uzsākšanai 1.septembrī.

Mācību process