info@domdaris.lv

Uzņemšana skolā DOMDARIS

Bērnu reģistrēšanai 1.klasē vecākiem (aizbildņiem) nepieciešams:

1.  uzrādīt personu apliecinošu dokumentu;
2.  uzrādīt bērna dzimšanas apliecību vai dokumentu, kurā norādīts personas kods;

lejupielādējiet iesniegumu

  1. aizpildiet to;
  2. nofotografējiet vai ieskenējiet;
  3. nosūtiet iesniegumu uz e-pasta adresi: info@domdaris.lv)

Ja vēlaties mainīt esošo bērna izglītības iestādi un reģistrēt bērnu skolā DOMDARIS, tad bērnam ir jāapmeklē 3 iepazīšanās dienas skolā DOMDARIS, lai varam iepazīties un novērtēt, vai skolā piedāvātā mācību programma un pieeja ir bērnam atbilstoša. Iepazīšanās nodarbības ir maksas pakalpojums. Maksa par 3 iepazīšanās dienām ir 75 EUR. Maksa par iepazīšanās dienām ir jāveic pirms 1.iepazīšanās dienas, apmaksājot skolas izrakstītu rēķinu. Lai pieteiktos uz iepazīšanās dienām, kā arī, ja Jums rodas jautājumi par bērna uzņemšanu skolā, lūdzu, zvaniet pa tālruni 26545141 (Dace).

Iepazīšanās nodarbības

Katru mācību gadu topošos pirmās klases skolēnus aicinām uz iepazīšanās nodarbībām, lai iepazītu topošos skolēnus, viņu prasmes, zināšanas un noskaidrotu, kāds būtu vēlamākais grupu (1.a un 1.b klase) dalījums septembrī, lai nodrošinātu topošo skolēnu mācīšanās vajadzībām atbilstošāko mācību procesu un tempu.
Iepazīšanās nodarbības notiek skolēnu brīvlaikā martā, kad topošie DOMDARIS skolēni piedzīvo vienu mācību nedēļu skolā (katru dienu no plkst.8.00 līdz 15.00) – ierašanos skolā, mācību stundas, brīvo laiku skolā, kopīgās maltītes, iepazīst skolotājus un viens otru. Par nodarbībām un to norises laiku vecākus informējam topošo skolēnu vecāku sapulcē, kas parasti notiek janvāra beigās. Iepazīšanās nedēļas cena ir 200 EUR (ietver mācību procesu un ēdināšanu 2 x dienā). Pēc iepazīšanās nodarbībām vecāki saņem rekomendācijas, lai sagatavotu bērnu skolas gaitu uzsākšanai 1.septembrī.

Mācību maksa

Iestāšanās maksa – 400 EUR.*

Mācību maksa mēnesī = 350 EUR – valsts līdzfinansējums** – pašvaldības līdzfinansējums***.

Mācību maksa ir nemainīga. Tā netiek samazināta, ja bērns slimo. Mācību maksa tiek piemērota par laika posmu no septembra sākuma līdz maija beigām. Par vasaras mēnešiem jāveic viens maksājums. Mācību maksa sedz laika posmu no plkst.7.45 līdz plkst.16.00. Pēcpusdienu nodarbības ir par atsevišķu samaksu.

Pasākumi līdz 15 EUR mēnesī. Mācību materiāli 10 EUR mēnesī.

Maksa par vasaras periodu – tas ir viens maksājums par 3 vasaras mēnešiem (jūnijs, jūlijs, augusts) 350 EUR .

Ēdināšana – 4.92 EUR dienā (otrās brokastis, pusdienas un launags). 1.-4.klases skolēni**** saņem atlaidi 1.42 EUR, ko nodrošina Rīgas dome. Ēdināšanas maksa tiek piemērota par dienām, kad skolēns apmeklē skolu. Maksa par ēdināšanu dienās, kad skolēns neapmeklē skolu, netiek piemērota tikai tādā gadījumā, ja skolēnam ir attaisnots kavējums (e-klases pieteikums, iesniegums vai ārsta zīme), un tas pieteikts laicīgi.

!!! Iestājoties skolā, pirmais maksājums ir 750 EUR (400 EUR iestāšanās maksa + 350 EUR depozīta maksājums, kas sedz pēdējā mēneša mācību maksu skolā DOMDARIS).

Pēcpusdienu nodarbības – maksājums par pēcpusdienu nodarbībām nav iekļauts mācību maksā. Nodarbību maksas ir dažādas. Par nodarbībām jāmaksā arī tad, ja skolēns slimības vai citu iemeslu dēļ nodarbību nav apmeklējis. Maksa par nodarbībām netiek piemērota skolēnu rudens, ziemas un pavasara brīvlaikos.

*Iestāšanās maksa tiek izmantota skolas materiāltehniskā nodrošinājuma uzlabošanai, papildināšanai un skolas vides labiekārtošanai.
**Valsts līdzfinansējuma apmērs katru mācību gadu ir atšķirīgs.
***Pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nosaka pašvaldība, kurā skolēns ir deklarēts.
****5.- 9.klases skolēniem Rīgas dome nenodrošina līdzfinansējumu pusdienām 1.42 EUR apmērā.

Mācību process