top of page

Uzņemšana pirmsskolā

Skolas DOMDARIS pirmsskolā uzņemam bērnus no 3 gadu vecuma, kuri ir apguvuši podiņmācību. Uzņemšanas process notiek visa gada garumā, bet jaunie domdarēni pirmsskolas grupās pievienojas no augusta trešās nedēļas, lai uzsāktu adaptācijas procesu un kopā ar citiem skolas DOMDARIS pirmsskolēniem un skolēniem iesāktu jauno mācību gadu. Brīvās vietas pirmsskolā rodas tad, ja bērni absolvē pirmsskolu vai tiek pārcelti uz vecāku pirmsskolas grupu, jo ir izauguši. Pirmsskolā mācās mūsu skolas darbinieku bērni, esošo pirmsskolēnu un skolēnu brāļi un māsas, kuriem tiek dota priekšroka rindā uz pirmsskolas brīvajām vietām. Pārējās brīvās vietas tiek piedāvātas jauniem draugiem, kuri vēlas pievienoties mūsu lieliskajai pirmsskolas domdarēnu komandai. 

2023_Domdaris_E_Klase_JSpurdzins_WEB-84.jpg

Uzņemšanas process

Ja vēlaties pieteikt savu bērnu skolas DOMDARIS pirmsskolā, Jums ir jāsazinās ar pirmsskolas vadītāju Jolantu, rakstot uz e-pasta adresi pirmsskola@domdaris.lv.

Mācību maksa

Iestāšanās maksa – 400 EUR.* 
 

Mācību maksa mēnesī - 450 EUR** – valsts līdzfinansējums*** – pašvaldības līdzfinansējums****. 
 

Mācību maksa ir nemainīga. Tā netiek samazināta, ja bērns slimo. Mācību maksa tiek piemērota 12 mēnešus gadā.
 

Ēdināšana – standarta un veģetārā porcija 3 maltītes dienā 5.90 EUR, alerģisko bērnu porcija 6.40 EUR dienā. Rīgā deklarētajiem pirmsskolas bērniem pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu ēdināšanas izmaksām (2.15 EUR dienā). Ēdināšanu nodrošina SIA “Amdaram”. 
 

Iestājoties pirmsskolā, pirmais maksājums ir 850 EUR (400 EUR iestāšanās maksa + 450 EUR depozīta maksājums, kas sedz pēdējā mēneša mācību maksu pirmsskolā DOMDARIS). 
 

*Iestāšanās maksa tiek izmantota pirmsskolas materiāltehniskā nodrošinājuma uzlabošanai, papildināšanai un pirmsskolas telpu un rotaļu laukuma labiekārtošanai. Ja pēc pirmsskolas absolvēšanas bērns turpina mācības skolā DOMDARIS, iestāšanās maksa skolā atkārtoti nav jāmaksā. 

**No 2024. gada 1. septembra mācību maksa būs 540 EUR.

***Valsts līdzfinansējums tiek piešķirts tikai 5 un 6 gadus veciem bērniem. 

****Katra pašvaldība, kurā bērns ir deklarēts, piemēro atšķirīgu līdzfinansējuma apmēru dažādām bērnu vecuma grupām. Pašvaldības līdzfinansējuma apmēru var noskaidrot pašvaldības, kurā bērns ir deklarēts, izglītības nodaļā vai departamentā. 

bottom of page