top of page

DOMDARIS pirmsskola

Domā! Dari! Radi! - ir galvenais dzinulis DOMDARA pirmsskolā.

Mēs zinām, ka bērna pirmie dzīves gadi ir izšķiroši viņa vispārējai attīstībai, tāpēc esam radījuši mājīgu un rosinošu vidi, kurā bērnam ir iespēja domāt, darīt un radīt.

20230901_Domdaris_PORTRETS_JSpurdzins_WEB-1.jpg

PIRMSSKOLA SKAITĻOS

5

PIEREDZE

28

ABSOLVENTU SKAITS

17

PIRMSSKOLAS KOMANDA

47

PIRMSSKOLĒNI

20230901_Domdaris_BERNI_JSpurdzins_WEB-49.jpg

8

SKOLOTĀJI PIRMSSKOLĀ

Mācību programma ir izstrādāta, lai sniegtu bērnam visaptverošu un attīstībai atbilstošu mācību pieredzi. Tā ir vērsta uz bērna izziņas procesu veicināšanu un personības attīstīšanu. Mēs uzskatām, ka bērni vislabāk mācās, kad viņi ir aktīvi iesaistījušies, tāpēc mūsu mācību programma ir vērsta uz praktiskām aktivitātēm un jēgpilnu pieredzi. Šeit ir daži galvenie mūsu mācību programmas aspekti:

Rotaļas kā agrīnās izglītības pamats.

Tās palīdz bērniem izpētīt apkārtni, attīsta problēmu risināšanas prasmes un veicina radošumu. Spēlējoties bērni mācās izdarīt izvēli un sadarboties.

Uzsvars uz sociālo un emocionālo attīstību.

Programmā ir iekļautas aktivitātes, kas palīdz bērniem veidot pašapziņu, attīstīt empātiju un apgūt efektīvas komunikācijas prasmes.

Projekti.

Veids kā iepazīt apkārtējo pasauli. 

Valoda un lasītprasme.

Mēs iepazīstinām bērnus ar valodu un lasītprasmes pasauli, izmantojot stāstus un dziesmas. Bagātīga literārā vide un sarunas  veido mīlestību pret grāmatām un valodu.

Matemātika.

Bērni mācās ieraudzīt matemātiku dabā, iepazīt matemātiku caur spēlēm, izmantojot praktiskus eksperimentus un aktivitātes. Mūsu mērķis ir attīstīt bērnu kritiskās domāšanas prasmes un zinātkāri par apkārtējo pasauli.

Mākslas, mūzikas un kustību aktivitātes.

Bērniem ir iespēja atklāt savu radošo pusi. Mēs mudinām bērnus izpausties, izmantojot dažādus mākslas līdzekļus.

Kultūras izpratne.

Dažādu kultūru, tradīciju un svētku iepazīšana, tai skaitā mūsu pašu tradīciju, palīdz novērtēt pasaules bagāto kultūru un veicina cieņu pret atšķirīgo.

Vērtēšana un individualizēta mācīšanās.

Regulāri tiek novērtēts katra bērna progress un mācību programma ir pielāgojama, lai tā atbilstu katra bērna individuālajām vajadzībām un interesēm, jo katrs bērns ir unikāls un viņam ir savas stiprās puses, intereses un attīstības temps. Tas nodrošina, ka katrs bērns saņem atbalstu un izaicinājumus.

bottom of page