top of page

Leģenda par laivu

Skolas vidē un kopienas pasākumos aizvien vairāk parādās laivas un laivošanas elementi, bet tas nav tāpēc, ka mēs esam kaislīgi laivotāji vai makšķernieki. Mums ir sava skolas leģenda, kuru skolas komandai ir izstāstījušas skolas īpašnieces jeb direktores Ilze un Dace. Dace pirms gada sapnī redzēja, ka abas ar Ilzi sēž ļoti mazā laivā ar ļoti lieliem un smagiem airiem. Ar tik mazu laivu un tik lieliem airiem nebija iespējams tikt uz priekšu. Dace šo sapni redzēja brīdī, kad skolā bija ļoti daudz izaicinājumu, un līdzība ar laivu un airiem simbolizēja tā brīža sajūtas par darbu skolā. Daces sapnis ilgu laiku Ilzei nedeva mieru. Ilze meklēja mākslinieku, kurš varētu šo laivu uzgleznot. Pamazām laivas, airi un laivošana ienāca mūsu ikdienā nelielu simbolu veidā, līdz 2023. gada vasarā pēc atvaļinājuma, Ilze un Dace satikās un apmainījās ar vikingu laivām kā simbolisku dāvanu viena otrai. Vikingu laivas bija nejauša izvēle. Tagad laivas un airu proporcija ir atbilstoša - laiva labi slīd un tāda sajūta arī skolas ikdienā.  
 
Laivošanas un kuģošanas tēmas ietekmē, skolas ikdienā dažādos elementos parādās papīra kuģītis, kas ir pietiekami sarežģīts, lakonisks un ar ļoti konkrētu funkciju. Papīra kuģītis sākas ar to lapu, kas mums šajā brīdī ir pieejama un uz kuras ir vieta jaunam stāstam vai piedzīvojumam. Katrs pirmsskolēns un skolēns savu mācīšanos sāk ar kuģīša izveidošanu, kurā krājas krāsas, pieredze, zināšanas, prasmes un piedzīvojumi. Lai izveidotu papīra kuģīti ir jāzina instrukcija. Ar instrukcijas zināšanu vien nepietiek, ir jāprot to izpildīt. To mācāmies pirmsskolā un skolā. Kamēr esam DOMDARA ostā, jaunas zināšanas un prasmes papildina un padara unikālu mūsu katra individuālo kuģīti. DOMDARA ostā ir vieta gan laivām, gan kuģiem, gan kuģīšiem, gan jahtām, ja vien ūdens transportlīdzekļu saimnieki spēj ievērot noteikumus, par kuriem kopīgi esam vienojušies, kā arī spēj uzturēt cieņpilnas attiecības ar citiem. Katrs kuģītis mūsu ostā uzturas noteiktu laika posmu, un tas, cik jaudīgs, pieredzējis un spēcīgs tas būs, ir atkarīgs no paša saimnieka. Neskatoties uz to, kur mēs tālāk dodamies, mums paliek kopīgie piedzīvojumi un atmiņas.

WhatsApp Image 2023-10-26 at 14.16.07.jpeg

Skolas dibinātājas

374564255_10227604190504595_111458015303603793_n.jpg
374577893_10227604192744651_244869538737754413_n.jpg

Ilze un Dace satikās 2011. gada vasaras sākumā programmas “Iespējamā misija” Vasaras akadēmijā. Ilze gatavojās uzsākt darbu Rīgas Zolitūdes ģimnāzijā un Dace gatavojās darbam Ikšķiles vidusskolā. Divu gadu laikā programmas “Iespējamā misija” ietvaros Ilze un Dace gan kopā mācījās un strādāja katra savā skolā, gan arī kopā īstenoja projektu “Iepazīsti savu kaimiņu”, kura ietvaros bērni no krievvalodīgām ģimenēm viesojās latviešu ģimenēs un otrādi. Pēc programmas noslēguma Ilze un Dace turpināja darbu skolā.
2014. gada maijā Ilzei tapa ideja par savu skolu un savu izveidotu darba vietu. Viņa uzrunāja Daci pievienoties šīs idejas īstenošanai. Tā tapa Rīgas Jaunā sākumskola (sākotnēji Cēsu Jaunās sākumskolas filiāle Rīgā), kura 2016. gadā pārtapa par Privāto sākumskolu DOMDARIS un vēlāk par Privāto pamatskolu DOMDARIS.


Ilzes un Daces sadarbība, vadot skolu DOMDARIS, ir unikāls skolas vadīšanas modelis, jo katrai ir sava atbildības joma skolā un uzņēmuma vadīšanā. Ilze rada skolas vidi un apstākļus, lai skolas vide būtu mūsdienīga un motivējoša, kā arī veicinātu mācīšanas un mācīšanās procesu visiem iesaistītajiem – no 3 gadus veca pirmsskolēna līdz 74 gadus vecam darbiniekam skolas komandā. Dace ir atbildīga par skolas mācību saturu, kā arī jauno skolēnu un ģimeņu uzņemšanu skolā. Dace un Ilze šo gadu laikā ir pārliecinājušās, ka viens cilvēks šo darbu nevarētu paveikt un, ka izaugsme, attīstība un izveidotā kopiena ir abu sadarbības rezultāts.


Ilze ir ieguvusi sociālo zinātņu bakalaura grādu politikas zinātnē un sociālo zinātņu maģistra grādu sabiedrības vadībā Latvijas Universitātē, kā arī ieguvusi pedagoģisko izglītību RPIVA. Tad sekoja jēgpilnas mācības, savu spēju un varēšanas izzināšana, pārbaude mācību programmā “Iespējamā misija” un darbs Rīgas Zolitūdes ģimnāzijā - latviešu valodas un sociālo zinību skolotāja 5. un 6. klases skolēniem.  Ilze ir strādājusi Valsts izglītības attīstības aģentūrā un Latvijas Universitātē, vadījusi vairākas žurnāla “IR” vasaras nometnes, radījusi projektu “Es spēlējos, es mācos”. Ilze ir dēla un meitas mamma, sabiedriskās iniciatīvas “Zvaigžņu bērni” pārstāve.
Dace ir absolvējusi Politikas zinātnes Sociālo zinātņu bakalaura programmu. Pēc programmas absolvēšanas strādāja Eiropas Komisijas pārstāvniecībā Latvijā, Komunikācijas nodaļā. Ainas Galējas-Dravnieces privātās stipendijas ietvaros vienu mācību gadu studēja ASV Viskonsīnas universitātē, Oklērā, kur arī ieguva pārliecību, ka mācīties var būt aizraujoši un interesanti. Pēc atgriešanās no ASV, Dace pieteicās programmai “Iespējamā misija”, kur divu gadu laikā apguva pedagoģijas pamatus un strādāja Ikšķiles vidusskolā kā sociālo zinību skolotāja. Pēc programmas absolvēšanas Dace vienu mācību gadu strādāja Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā par sociālo zinību, vēstures, kulturoloģijas un filozofijas skolotāju. Šajā laika posmā arī tika iegūta pedagoģiskā izglītība RPIVA. Dace ļoti sen spēlēja frisbiju komandā "Moments" Ogrē un aizspēlējās līdz Latvijas Frisbija izlasei. Un 18 gadus strādāja kā brīvprātīgais nometnē bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām "Upe". Dace ir arī divu dēlu mamma.

bottom of page