top of page

Mācību process skolā

Mūsu galvenais uzdevums ir skolēniem iemācīt mācīties - plānot un īstenot savu mācīšanos. Mēs mācām skolēniem domāt par mācīšanos - izstāstīt, kā viņi nonākuši pie rezultāta vai kā radusies ideja par radošo projektu vai produktu. Skolēni mācās stratēģijas dažādu uzdevumu veikšanai, dalās ar savām un izmēģina klasesbiedru ieteiktās stratēģijas.

1. - 3. klases skolēni katru dienu noteiktā laikā lasa pašu izvēlētas grāmatas. 4. - 9.klases skolēni lasīšanu trenē jau konkrētākos uzdevumos mācību priekšmetu ietvaros. No 7. klases skolēni sāk apgūt zinātniski pētnieciskā darba izstrādei nepieciešamās zināšanas un prasmes.

Mēs mācāmies gan skolā, gan ārpus skolas, jo dzīve un mācīšanās notiek mums apkārt.

20200901_Domdaris_skola-26.jpg

Skolas komanda

Mēs ļoti lepojamies ar savu skolas skolotāju komandu, kura daudz laika un pūļu velta,  ne tikai jaunu zināšanu un prasmju mācīšanai skolēniem, bet arī emocionāli un fiziski drošas vides nodrošināšanai skolā. Mūsu savstarpējās attiecības skolā nav ideālas. Mēs mācāmies tās veidot cieņpilni, tāpēc gan priecīgos, gan skumjos brīžos skolēniem blakus ir skolotāji, kuri uzklausa, reaģē un palīdz noregulēt situācijas, kurās nepieciešams pieaugušā atbalsts. Neskatoties uz to, ka cieņpilnas vides nodrošināšana skolā ir izaicinoša, mums izdodas radīt apstākļus, kuros skolēni uz skolu nāk ar prieku. Tāpēc arī mācīšanās kļūst par aizraujošu piedzīvojumu kopā ar draugiem.

bottom of page