top of page

Uzņemšana DOMDARĪ

Lai vecāki vai aizbildnis reģistrētu bērnu skolas DOMDARIS 1. līdz 9. klasē, ir jāaizpilda anketa par bērna uzņemšanu skolā. Tiklīdz aizpildīsiet anketu, saņemsiet ziņu, ka skola Jūsu pieteikumu ir saņēmusi. Ja piesakāt bērnu  2. līdz 9. klasē, aicinām Jūs sazināties ar skolu, lai noskaidrotu, vai konkrētajā klasē ir brīvas vietas. Ja aizpildīsiet pieteikuma anketu, tiksiet iekļauti gaidītāju rindā uz brīvo vietu Jums nepieciešamajā klasē. Skola ar Jums sazināsies. 

20190902_Domdaris-219.jpg

Uzņemšanas process

1. klasē 

Topošajiem 1.klases skolēniem organizējam iepazīšanās nedēļu, lai bērni var piedzīvot skolu un skolotāji iepazītu topošos skolēnus, viņu prasmes, zināšanas un noskaidrotu, kāds būtu vēlamākais grupu (1.a, 1.b un iespējams arī 1.c klasēs) dalījums septembrī. Iepazīšanās nedēļa palīdz skolotāju komandai sagatavoties un nodrošināt topošo skolēnu mācīšanās vajadzībām atbilstošāko mācību procesu un tempu uzsākot jauno mācību gadu. 

 

Iepazīšanās nodarbības notiek jūnija pirmajā nedēļā, kad topošie DOMDARIS skolēni piedzīvo vienu mācību nedēļu skolā (katru dienu no plkst. 9.00 līdz plkst. 15.00) – ierašanos skolā, mācību stundas, brīvo laiku skolā, kopīgās maltītes, iepazīst skolotājus un viens otru. Par nodarbībām un to norises laiku vecākus informējam tiklīdz esam izveidojuši topošo skolēnu gala sarakstu. Iepazīšanās nedēļas cena ir 200 EUR (ietver mācību procesu un ēdināšanu 2 x dienā). Pēc iepazīšanās nodarbībām vecāki saņem rekomendācijas, lai palīdzētu topošajam skolēnam sagatavoties skolas gaitu uzsākšanai septembrī. 

2. - 9. klasē 

Ja vēlaties mainīt bērna esošo izglītības iestādi un reģistrēt bērnu skolā DOMDARIS, tad bērnam ir jāapmeklē 3 iepazīšanās dienas skolā DOMDARIS, lai varam iepazīties un novērtēt, vai skolā piedāvātā mācību programma un pieeja ir bērnam atbilstoša. Iepazīšanās nodarbības ir maksas pakalpojums. Maksa par 3 iepazīšanās dienām ir 75 EUR. Maksa par iepazīšanās dienām ir jāveic pirms pirmās iepazīšanās dienas, apmaksājot skolas izrakstītu rēķinu. Lai pieteiktos uz iepazīšanās dienām un saņemtu atbildes uz jautājumiem par bērna uzņemšanu skolā, lūdzu, zvaniet pa tālruni 26545141 (skolas direktore Dace). 

Mācību maksa

Iestāšanās maksa – 400 EUR.* 

Mācību maksa mēnesī = 420 EUR** – valsts līdzfinansējums*** – pašvaldības līdzfinansējums****. 

Mācību maksa ir nemainīga. Tā netiek samazināta, ja bērns slimo. Mācību maksa tiek piemērota par laika posmu no septembra sākuma līdz maija beigām. Par vasaras mēnešiem jāveic viens maksājums, kuram netiek pielāgota valsts un pašvaldības (izņemot pašvaldības, kuras līdzfinansējums ir arī vasaras mēnešus) līdzfinansējuma atlaide. Mācību maksa sedz laika posmu no plkst. 7.45 līdz plkst. 16.00. Pēcpusdienu nodarbības ir par atsevišķu samaksu. Pieteikšanās pēcpusdienu nodarbībām tiek izsludināta pirms jaunā mācību gada. 

Pasākumi līdz 15 EUR mēnesī (līdz 5 EUR izmaksas pasākumiem mēnesī netiek saskaņotas ar skolēnu vecākiem). Mācību gada sākumā tiek noteikti skolas lielie pasākumi, par kuriem katrai ģimenei jāveic līdzmaksājums līdz 20 EUR neatkarīgi no pasākuma apmeklējuma. Summa tiek pieskaitīta rēķinam par kārtējo mēnesi. 

Mācību materiāli 10 EUR mēnesī. 

Maksa par vasaras periodu – tas ir viens maksājums par 3 vasaras mēnešiem (jūnijs, jūlijs, augusts) 420 EUR . 

Ēdināšana 2023./2024.mācību gadā – standarta un veģetārā porcija 6.10 EUR dienā par trīs maltītēm. Alerģisko bērnu porcijas izmaksas par 3 maltītēm dienā ir 6.55 EUR.  


1. līdz 9. klasei obligātās maltītes ir brokastis un pusdienas. Launags ir izvēles maltīte, ko piesaka pēc vajadzības. 1. - 4.klases skolēni**** saņem atlaidi 3.09 EUR, ko nodrošina Rīgas dome. Ēdināšanas maksa tiek piemērota par dienām, kad skolēns apmeklē skolu. Maksa par ēdināšanu dienās, kad skolēns neapmeklē skolu, netiek piemērota tikai tādā gadījumā, ja skolēnam ir attaisnots kavējums (e-klases pieteikums, iesniegums vai ārsta zīme), un tas pieteikts laicīgi. 

!!! Iestājoties skolā, pirmais maksājums ir 820 EUR (400 EUR iestāšanās maksa + 420 EUR depozīta maksājums, kas sedz pēdējā mēneša mācību maksu skolā DOMDARIS). 

Pēcpusdienu nodarbības – maksājums par pēcpusdienu nodarbībām nav iekļauts mācību maksā. Nodarbību maksas ir dažādas. Par nodarbībām jāmaksā arī tad, ja skolēns slimības vai citu iemeslu dēļ nodarbību nav apmeklējis.

 

Iestāšanās maksa tiek izmantota skolas materiāltehniskā nodrošinājuma uzlabošanai, papildināšanai un skolas vides labiekārtošanai. 
*No 2024. gada 1. septembra skolas maksa ir 500 EUR.
**Valsts līdzfinansējuma apmērs katru mācību gadu ir atšķirīgs. 
***Pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nosaka pašvaldība, kurā skolēns ir deklarēts. 
****5. - 9.klases skolēniem Rīgas dome nenodrošina līdzfinansējumu pusdienām 3.09 EUR apmērā. 

bottom of page